Vừa qua, cục đăng kiểm VR Việt Nam đã đến kiểm tra cáp tàu thủy Bumhan trước khi tất cả hàng hóa được vận chuyển đến tay của khách hàng.

Cáp tàu thủy Hàn Quốc
VR đang kiểm tra

Đó là một ngày làm việc đáng nhớ và vất vả, tuy nhiên đổi lại, cả hai bên đều rất hài lòng với kết quả đạt được dựa trên phương châm “Kiểm tra kỹ lưỡng – Sản phẩm chất lượng”.

Cáp tàu thủy Việt Nam
VR đang kiểm tra

Sản phẩm của chúng tôi không chỉ được công nhận bởi các tổ chức đăng kiểm trong nước mà còn quốc tế. Nhờ vậy, chúng tôi đã có được niềm tin của khách hàng với chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt.

Cáp tàu thủy việt nam

Một trong những lô đặt hàng cho cáp tàu thủy Bumhan

Cáp tàu thủy Việt Nam
Mẫu trưng bày cáp tàu thủy Bumhan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *