Đà Nẵng đẩy mạnh sản xuất trong khu công nghiệp” là một trong những bước đi linh hoạt của thành phố nhằm từng bước khôi phục nền kinh tế sau khi dịch bệnh đã tương đối được kiểm soát.

Là một trong những đơn vị thành viên tiên phong của Khu Công Nghiệp, Bumhan luôn đi đầu trong công tác duy trì và tăng cường sản xuất để đáp ứng tiến độ đơn hàng và việc làm cho người lao động trong và sau dịch bệnh. 

Vừa qua, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn ngắn trao đổi với đài truyền hình Đà Nẵng về tình hình duy trì – phát triển sản xuất tại nhà máy.

Nguồn: Báo Nhân Dân TV (Truyền Hình Nhân Dân Việt Nam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *